Print       Share


Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Kedua 2019

Ref No : 08/19/07 16 Aug 2019 Embargo : Not for publication or broadcast before 1200 hours on Friday 16 August 2019

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™.[Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut. [PDF, 50KB]


Lihat juga:

Bank Negara Malaysia
16 Aug 2019

© Bank Negara Malaysia, 2019. All rights reserved.