Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 15 Ogos 2019

No Ruj : 08/19/10 22 Aug 2019 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Khamis 22 Ogos 2019

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD103.1 bilion pada 15 Ogos 2019. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.6 bulan import tertangguh dan 1.1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 15 Ogos 2019

Bank Negara Malaysia
22 Aug 2019

© Bank Negara Malaysia, 2019. All rights reserved.