Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 30 September 2019

No Ruj : 10/19/01 07 Oct 2019 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Isnin 07 Oktober 2019

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah sebanyak USD103.0 bilion pada 30 September 2019. Paras rizab ini telah mengambil kira pelarasan suku tahunan bagi perubahan penilaian semula pertukaran asing. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.6 bulan import tertangguh dan 1.1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 30 September 2019

Bank Negara Malaysia
07 Oct 2019

© Bank Negara Malaysia, 2019. All rights reserved.