Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Januari 2020

No Ruj : 02/20/02 07 Feb 2020 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 07 Februari 2020

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD104.2 bilion pada 31 Januari 2020. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.5 bulan import tertangguh dan 1.1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 31 Januari 2020

Bank Negara Malaysia
07 Feb 2020

© Bank Negara Malaysia, 2020. All rights reserved.