Cetak       Kongsi


Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Keempat 2019

No Ruj : 02/20/03 12 Feb 2020 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1200 pada hari Rabu 12 Februari 2020

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™.[Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut. [PDF, 50KB]Lihat juga:

 

Bank Negara Malaysia
12 Feb 2020

© Bank Negara Malaysia, 2020. All rights reserved.