Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 13 Mac 2020

No Ruj : 03/20/07 20 Mar 2020 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 20 Mac 2020

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah sebanyak USD103.0 bilion pada 13 Mac 2020. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.3 bulan import tertangguh dan 1.1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 13 Mac 2020

Bank Negara Malaysia
20 Mar 2020

© Bank Negara Malaysia, 2020. All rights reserved.