Cetak       Kongsi


Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Ketiga 2020

No Ruj : 11/20/05 13 Nov 2020 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1200 pada hari Jumaat 13 November 2020

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™.[Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, klik untuk siaran akhbar. [PDF, 250KB]

Lihat juga:

Bank Negara Malaysia
13 Nov 2020

© Bank Negara Malaysia, 2020. All rights reserved.