Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Tahunan BNM 2018

No. Rujukan: 03/19/06

EMBARGO: Tidak boleh dicetak atau disiarkan sebelum jam 1700, Rabu 27 Mac 2019

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Buku Lengkap [PDF 2.1M]

Kandungan
Keperluan Berkanun
Perutusan Gabenor
Sorotan Penting
Ringkasan Eksekutif

Bab 1: Perkembangan Ekonomi pada Tahun 2018

Bab 2: Keadaan Monetari dan Kewangan pada Tahun 2018

Bab 3: Dasar Monetari pada Tahun 2018 

Bab 4: Prospek dan Dasar pada Tahun 2019

Bab 5: Tadbir Urus dan Pembangunan Organisasi

Bab 6: Ahli-ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan Kanan dan Jawatankuasa Bank 

Bab 7: Penyata Kewangan Tahunan


Tambahan [PDF 200K]
Kandungan
Statistik Ekonomi dan Kewangan Utama

Akaun Negara
A.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar Tahun 2010
A.2 Pertumbuhan dalam Pengeluaran Perkilangan (2015=100)
A.3 Prestasi Sektor Perkhidmatan pada Harga Malar Tahun 2010
A.4 PNK Mengikut Agregat Permintaan
A.5 Jurang Tabungan-Pelaburan

Sektor Luar Negeri
A.6 Imbangan Pembayaran 
A.7 Eksport Kasar
A.8 Import Kasar
A.9 Rakan Perdagangan Malaysia
A.10 Hutang Luar Negeri Terkumpul dan Khidmat Bayaran Hutang

Indeks Harga Pengguna dan Pengeluar
A.11 Indeks Harga Pengguna
A.12 Indeks Harga Pengeluar

Penunjuk Monetari dan Kewangan
A.13 Wang Secara Luas (M3)
A.14 Bekalan Wang: Perubahan Tahunan dan Kadar Pertumbuhan
A.15 Kadar Faedah (%)
A.16 Pergerakan Ringgit
A.17 Pembiayaan Ekonomi

Kewangan Awam
A.18 Kewangan Sektor Awam Disatukan


Glosari, Akronim dan Singkatan

Kumpulan Data Rajah untuk Laporan Tahunan 2018

© Bank Negara Malaysia, 2019. Semua hakcipta terpelihara