Cetak       Kongsi


Penerbitan

Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Kedua 2019

Buletin Suku Tahunan BNM memberikan penilaian suku tahunan mengenai perkembangan ekonomi, monetari dan kewangan Malaysia. Penilaian ini termasuk penilaian mutakhir oleh Bank Negara Malaysia berhubung dengan hala tuju ekonomi pada masa hadapan. Buletin ini juga memberikan pemahaman tentang isu ekonomi dan kewangan semasa, termasuk sorotan penting berkaitan dengan inisiatif dasar yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia dalam memenuhi mandatnya.

Read full book >>

 

 
 

(Click on image to enlarge)

KDNK meningkat lebih tinggi sebanyak 4.9% (S1: 4.5%)

  • Permintaan dalam negeri dan semua sektor ekonomi terus berkembang
  • Inflasi keseluruhan meningkat disebabkan oleh luputnya kesan GST pada kadar sifar

(Click on image to enlarge)

Secara keseluruhan, pembiayaan sejajar dengan aktiviti ekonomi

  • Pengembangan kredit setara dengan pertumbuhan ekonomi dalam tempoh kebelakangan ini
  • Permintaan untuk pembiayaan menunjukkan tanda-tanda bertambah baik