Cetak       Kongsi


Penerbitan

Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Pertama 2020

Buletin Suku Tahunan BNM memberikan penilaian suku tahunan mengenai perkembangan ekonomi, monetari dan kewangan Malaysia. Penilaian ini termasuk penilaian mutakhir oleh Bank Negara Malaysia berhubung dengan hala tuju ekonomi pada masa hadapan. Buletin ini juga memberikan pemahaman tentang isu ekonomi dan kewangan semasa, termasuk sorotan penting berkaitan dengan inisiatif dasar yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia dalam memenuhi mandatnya.

Read full book >>

 

 
 

(Click on image to enlarge)

Rakyat Malaysia mula berada di rumah bagi membanteras pandemic COVID-19

(Click on image to enlarge)

Pengurangan aktiviti ekonomi secara mendadak telah menyebabkan pertumbuhan menjadi sederhana