Cetak       Kongsi


Ucapan


Pilih mengikut tahun

Pilih mengikut Penyampai

Masukkan kata kunci
Date Title

13 Oct 2020

Ucapan oleh Timbalan Gabenor di Perasmian Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Ke-14