Cetak       Kongsi


Complaint & RedressLangkah-langkah membuat aduan

Langkah pertama: Rujuk institusi kewangan anda

Kemukakan aduan kepada Unit Aduan  Penyedia Perkhidmatan Kewangan (PPK) anda*

Menerima maklum balas dalam tempoh 14 hari (rujuk semula PPK jika tiada maklum balas)

Jika tidak berpuas hati dengan keputusan / tidak mendapat maklum balas keputusan selepas 60 hari

Kemukakan aduan lanjut melalui saluran bantuan

*Maklumat lanjut Unit Aduan  PPK di bawah kawal seliaan Bank Negara Malaysia boleh didapati di pautan berikut:

 1. Bank Komersial , Perbankan Islam  dan Institusi Kewangan Pembangunan

 2. Syarikat Insurans dan Pengendali Takaful

 3. Senarai Pengeluar Kad Kredit, Kad Caj, E-money dan Perniagaan Perkhidmatan Wang

 

Rujuk pertikaian

Langkah kedua: Rujuk pertikaian mengikut bidangkuasa organisasi berkaitan

OMBUDSMAN FOR FINANCIAL SERVICES
Ombudsman for Financial Services
(OFS)
www.ofs.org.my

CREDIT COUNSELLING AND DEBT MANAGEMENT AGENCY (AKPK)

www.akpk.org.my

SECURITIES INDUSTRY DISPUTE RESOLUTION CENTRE (SIDREC)

https://sidrec.com.my

CENTRAL BANK OF MALAYSIA
(BNM)
www.bnm.gov.my

Rujukan kepada OFS dalam tempoh 6 bulan dari tarikh keputusan akhir PPK/pengeluar instrumen pembayaran

 

   

Sila tatal ke bawah untuk maklumat aduan dibawah skop BNM

 


 

Skop BNM

Bank Negara Malaysia tidak akan mengendalikan:

 • Aduan di bawah bidang kuasa OPK, AKPK dan SIDREC;
   
 • Aduan yang telah dikemukakan kepada Mahkamah/Tribunal Pengguna, dan yang dikemukakan melalui firma-firma peguam atau yang sedang mereka kendalikan;
   
 • Aduan yang tidak menyatakan nama pengadu, tidak ditandatangani, tidak jelas atau aduan oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan;
   
 • Aduan oleh ejen institusi perkhidmatan kewangan seperti ejen insurans/takaful, pengutip hutang dan penarik kenderaan terhadap prinsipalnya;
   
 • Aduan oleh kakitangan PPK terhadap majikan mereka;
   
 • Aduan yang melibatkan tuntutan insurans/takaful melebihi RM500,000 kecuali jika ia berkaitan dengan aduan mengenai kualiti perkhidmatan dan pengendalian tuntutan tidak adil;
   
 • Aduan mengenai bengkel kereta yang tidak tersenarai dalam Skim Bengkel Pembaiki Kereta Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM);
   
 • Aduan mengenai keputusan komersial yang tidak melibatkan isu mengenai salah guna polisi dan standard BNM;
   
 • Aduan terhadap institusi bukan di bawah kawal selia BNM seperti koperasi, syarikat kredit, pemajak gadai dan peminjam wang berlesen bukan bank;
   
 • Aduan bukan di bawah bidang kuasa BNM seperti penipuan, pemasaran pelbagai peringkat dll.

 

Anda boleh membuat pertanyaan atau aduan kepada BNM melalui saluran berikut:

Anda boleh membuat pertanyaan atau aduan kepada BNM melalui saluran berikut:

 1. Pusat Perkhidmatan Pelanggan bagi Pengunjung

  BNMLINK (Laman Informasi Nasihat dan Khidmat)
  Bank Negara Malaysia
  Blok D, Jalan Dato' Onn
  50480 Kuala Lumpur

  Pejabat BNM Pulau Pinang
  No. 27, Lebuh Light
  10200 Pulau Pinang

  Pejabat BNM Johor Bahru
  Jalan Bukit Timbalan
  80000 Johor Bahru

  Pejabat BNM Kuala Terengganu
  Jalan Sultan Mohamad
  21100 Kuala Terengganu
  Terengganu

  Pejabat BNM Kota Kinabalu
  Jalan Lapan Belas
  88000 Kota Kinabalu

  Pejabat BNM Kuching
  Jalan Satok
  93000 Kuching

  Waktu urusan: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. (Isnin – Jumaat) kecuali untuk Pejabat BNM Kuala Terengganu : 9.00 a.m. - 5.00 p.m. (Ahad – Khamis)

 2. Borang Web: eLINK
   
 3. BNMTELELINK (Pusat Hubungan)
  Tel: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK)
  Overseas: +603-21741717

  Waktu urusan: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. (Isnin – Jumaat)