Cetak       Kongsi


Publications

Sorotan dan Perangkaan Bulanan Disember 2017PENGUMUMAN:(Terkini: 31 Julai 2017)
Bank Negara Malaysia ingin mengumumkan penyiaran set data akaun pelaburan yang komprehensif mulai keluaran Jun 2017 bagi memudahkan analisis akaun pelaburan. Kelima-lima jadual akaun pelaburan baharu yang diperkenalkan ini menyediakan maklumat terperinci mengenai jenis, pemegang dan tempoh matang akaun pelaburan; aset pendasar akaun pelaburan; dan komposisi pembiayaan yang dibiayai melalui akaun pelaburan mengikut jenis, konsep Shariah, tujuan dan sektor. Data akaun pelaburan baharu ini boleh didapati dalam jadual 1.32, 1.32.1 sehingga 1.32.5.

PENGUMUMAN: Jadual 3.5.12a Buletin Perangkaan Bulanan (MSB) Baharu – Penunjuk Pasaran Pekerja bagi Sektor Perkhidmatan Kewangan (Terkini: 30 Ogos 2017)
Bank Negara Malaysia ingin memaklumkan bahawa Buletin Perangkaan Bulanan untuk keluaran Julai 2017 akan memaparkan Jadual 3.5.12a baharu mengenai Penunjuk Pasaran Pekerja bagi Sektor Perkhidmatan Kewangan.

Perangkaan Bulanan


Important note: The excel tables are best viewed or downloaded using Internet Explorer (IE) version 7 or above. To avoid any difficulties in viewing the tables, kindly upgrade your IE to the latest version from the hyperlink below.http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx


1 Kewangan dan Perbankan  
     
1.1 Wang Rizab [XLS, 64.5K]
1.2 Mata Wang Dalam Edaran mengikut Jenis Nilai [XLS, 658K]
1.3 Agregat Kewangan: M1, M2 dan M3 [XLS, 77.5K]
1.3.1 Wang Secara Luas, M3 [XLS, 77K]
1.3.2 Faktor Penentu M3 [XLS, 280K]
1.4 Bank Negara Malaysia: Penyata Aset [XLS, 280K]
1.5 Bank Negara Malaysia: Penyata Modal dan Liabiliti [XLS, 260K]
1.5.1 Bank Negara Malaysia: Penyata Modal dan Liabiliti (format terdahulu) [XLS, 260K]
1.6 Tabung-tabung Khas Bank Negara Malaysia [XLS, 39.5K]
1.7 Sistem Perbankan: Penyata Aset [XLS, 143K]
1.7.1 Sistem Perbankan Islam: Penyata Aset [XLS, 106K]
1.7.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Aset [XLS, 95K]
1.7.2.1 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam : Penyata Aset ( format dahulu ) [XLS, 47.5K]
1.7.3 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Aset Tempatan dan Asing [XLS, 144K]
1.7.3.1 Bank Perdagangan: Penyata Aset Tempatan dan Asing (format dahulu) [XLS, 44K]
1.7.4 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Penyata Aset [XLS, 89K]
1.7.5 Syarikat kewangan: Penyata Aset [XLS, 68.5K]
1.8 Kumpulan-kumpulan Wang Insurans Hayat dan Am: Penyata Aset  
1.9 Sistem Perbankan: Penyata Modal dan Liabiliti [XLS, 121K]
1.9.1 Sistem Perbankan Islam: Penyata Modal & Liabiliti [XLS, 93K]
1.9.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti [XLS, 79.5K]
1.9.2.1 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti (format dahulu) [XLS, 39K]
1.9.3 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti Bank Tempatan dan Bank Asing [XLS, 122.5K]
1.9.3.1 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti Bank Tempatan dan Bank Asing (format terdahulu) [XLS, 42.5K]
1.9.4 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Penyata Liabiliti [XLS, 79.5K]
1.9.5 Syarikat Kewangan: Penyata Liabiliti [XLS, 74.5K]
1.9.5.1 Syarikat kewangan: Penyata Aset dan Liabiliti (format dahulu) [XLS, 55.5K]
1.9.6 Sistem Perbankan: Aset Luar dan Tanggungan Luar [XLS, 55.5K]
1.10 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dipohon Mengikut Tujuan [XLS, 82K]
1.11 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dipohon Mengikut Sektor [XLS, 81K]
1.12 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Tujuan [XLS, 45.5K]
1.13 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Sektor [XLS, 46K]
1.13.1 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 46K]
1.14 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Tujuan [XLS, 40K]
1.15 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Sektor [XLS, 41K]
1.15.1 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 41K]
1.16 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Tujuan [XLS, 39.5K]
1.17 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Sektor [XLS, 40.5K]
1.17.1 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 40.5K]
1.18 Sistem Perbankan: Pinjaman Mengikut Jenis [XLS, 231K]
1.18.1 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Jenis [XLS, 101K]
1.18.2 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 63K]
1.19 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan [XLS, 14K]
1.19.1 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 106K]
1.19.2 Sistem Perbankan (format dahulu): Skim Perbankan Islam - Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 51.5K]
1.19.3 Sistem Perbankan (format dahulu): Skim Perbankan Islam - Pinjaman Mengikut Jenis dan Sektor [XLS, 51.5K]
1.19.4 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pengelasan Pinjaman/Pembiayaan Mengikut Tujuan [XLS, 51.5K]
1.19.5 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan [XLS, 51.5K]
1.20 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor [XLS, 68.5K]
1.20.1 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor [XLS, 78K]
1.20.2 Bank Perdagangan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 87K]
1.20.3 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor [XLS, 61K]
1.20.4 Bank Saudagar: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 61K]
1.20.5 Syarikat Kewangan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 81K]
1.20.6 Syarikat Kewangan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor [XLS, 41.5K]
1.21 Sistem Perbankan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 71.5K]
1.21a Sistem Perbankan: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 71.5K]
1.21.1 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Tidak Berbayar/ Pembiayaan Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 121K]
1.21.1a Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 121K]
1.21.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 63.5K]
1.21.2a Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 63.5K]
1.21.3 Bank-bank Saudagar/Pelaburan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 63.5K]
1.21.3a Bank-bank Pelaburan: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 63.5K]
1.21.4 Syarikat Kewangan: Jumlah Peruntukan Hutang dan Pinjaman Tidak Berbayar [XLS, 49K]
1.22 Sistem Perbankan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Tujuan [XLS, 38K]
1.22.1 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Tujuan [XLS, 30K]
1.22.2 Bank-bank Saudagar/Pelaburan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman/Pembiayaan Terjejas Mengikut Tujuan [XLS, 30K]
1.23 Sistem Perbankan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Sektor [XLS, 38K]
1.23.1 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman/Pembiayaan Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Sektor [XLS, 29.5K]
1.23.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman/Pembiayaan Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 29.5K]
1.23.3 Bank Saudagar: Pinjaman Tidak Berbayar Mengikut Sektor [XLS, 29.5K]
1.23.4 Bank Saudagar: Pinjaman Tidak Berbayar Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 29.5K]
1.23.5 Syarikat Kewangan: Pinjaman Tidak Berbayar Mengikut Sektor [XLS, 29.5K]
1.24 Sistem Perbankan: Jumlah Deposit mengikut Jenis [XLS, 151K]
1.24.1 Sistem Perbankan Islam: Deposit mengikut Jenis [XLS, 60K]
1.24.2 Sistem Perbankan Islam: Deposit Mengikut Jenis & Penyimpan [XLS, 115K]
1.24.3 Sistem Perbankan (format terdahulu): Skim Perbankan Islam - Deposit Mengikut Jenis dan Penyimpan [XLS, 164K]
1.25 Sistem Perbankan: Jumlah Deposit mengikut Penyimpan [XLS, 55.5K]
1.25.1 Sistem Perbankan: Deposit Permintaan mengikut Penyimpan [XLS, 85.5K]
1.25.2 Sistem Perbankan: Deposit Tabungan dan Tetap, Deposit Pelaburan Khusus dan Am mengikut Penyimpan [XLS, 194K]
1.25.3 Sistem Perbankan: Perjanjian Belian-Balik mengikut Penyimpan [XLS, 146K]
1.25.4 Sistem Perbankan: Instrumen Deposit Boleh Niaga mengikut Penyimpan [XLS, 140K]
1.25.5 Sistem Perbankan: Deposit Mata Wang Asing dan Lain-lain Deposit mengikut Penyimpan [XLS, 125K]
1.25.6 Sistem Perbankan: Deposit Tetap, Deposit Pelaburan Khusus dan Deposit Pelaburan Am mengikut Cukup Tempoh Asal [XLS, 231K]
1.26 Nisbah Keperluan Berkanun dan Nisbah Mudah Tunai [XLS, 34K]
1.27 Keperluan Rizab Berkanun and Aset Mudah Tunai [XLS, 43.5K]
1.28 Rangka Kerja Mudah Tunai Baru [XLS, 47K]
1.28a Nisbah Perlindungan Mudah Tunai [XLS, 47K]
1.29 Sistem Perbankan: Komponen Modal [XLS, 70K]
1.29a Sistem Perbankan: Komponen Modal [XLS, 70K]
1.29.1 Sistem Perbankan Islam: Komponen Modal [XLS, 91K]
1.29.1a Sistem Perbankan Islam: Komponen Modal [XLS, 91K]
1.29.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Komponen Modal [XLS, 70.5K]
1.29.2a Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Komponen Modal [XLS, 70.5K]
1.29.3 Syarikat Kewangan: Komponen Modal [XLS, 55.5K]
1.29.4 Bank-bank Pelaburan: Komponen Modal [XLS, 72.5K]
1.29.4a Bank-bank Pelaburan: Komponen Modal [XLS, 72.5K]
1.30 Operasi Kad Kredit Di Malaysia [XLS, 48K]
1.31 Sistem Perbankan: Nisbah Pinjaman kepada Dana, Nisbah Pinjaman kepada Dana dan Ekuiti dan Mudah Tunai Terkumpul di Bank Negara Malaysia [XLS, 48K]
1.32 Sistem Perbankan Islam: Jumlah Akaun Pelaburan Mengikut Jenis dan Penyimpan [XLS, 48K]
1.32.1 Sistem Perbankan Islam: Penyata Jumlah Aset yang Dibiayai Melalui Akaun Pelaburan [XLS, 48K]
1.32.2 Sistem Perbankan Islam: Jumlah Pembiayaan Melalui Akaun Pelaburan Mengikut Jenis [XLS, 48K]
1.32.3 Sistem Perbankan Islam: Jumlah Pembiayaan Melalui Akaun Pelaburan Mengikut Konsep [XLS, 48K]
1.32.4 Sistem Perbankan Islam: Jumlah Pembiayaan Melalui Akaun Pelaburan Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 48K]
1.32.5 Sistem Perbankan Islam: Jumlah Akaun Pelaburan mengikut Cukup Tempoh Asal [XLS, 48K]
     
2 Kewangan dan Pasaran Modal  
     
2.1 Kadar Faedah: Institusi Perbankan [XLS, 14K]
2.2 Sistem Perbankan Islam: Kadar Pembiayaan, Kadar Keuntungan kepada Pendeposit dan Kadar Pulangan kepada Pelabur [XLS, 14K]
2.3 Kadar Faedah: Pasaran Wang Antara Bank [XLS, 14K]
2.4 Kadar Faedah: Bil Perbendaharaan dan Bil Bank Negara [XLS, 14K]
2.4.1 Bil Perbendaharaan, Bil Bank Negara, Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bon Khazanah: Keputusan Tender * [XLS, 14K]
2.5 Hasil Indikatif Pasaran: Sekuriti Kerajaan Malaysia [XLS, 14K]
2.6 Kadar Pertukaran Mata Wang: Ringgit Malaysia [XLS, 14K]
2.6.1 Kadar Pertukaran Mata Wang: Ringgit Malaysia (harian) [XLS, 14K]
2.7 Jumlah Dana Diniagakan dalam Pasaran Wang Antara Bank [XLS, 14K]
2.8 Jumlah Urus Niaga Antara Bank dalam Pasaran Pertukaran Asing Kuala Lumpur [XLS, 14K]
2.9 Dana yang Diperoleh Daripada Pasaran Modal (oleh Sektor Awam) [XLS, 14K]
2.10 Dana yang Diperoleh Daripada Pasaran Modal (oleh Sektor Swasta) [XLS, 14K]
2.11 Terbitan Baru Bon Korporat dan/atau Sukuk [XLS, 14K]
2.12 Bursa Malaysia Securities Berhad: Penunjuk Terpilih [XLS, 14K]
2.13 Pasaran Hadapan dan Opsyen: Penunjuk Terpilih [XLS, 14K]
2.14 Pusing Ganti Dalam Pasaran Wang Konvensional dan Islam [XLS, 14K]
2.15 Pusing Ganti Derivatif [XLS, 14K]
2.16 Pusing Ganti Sekuriti Hutang dan Sukuk [XLS, 14K]
2.17 Pusing Ganti Pasaran Pertukaran Asing [XLS, 14K]
2.18 Pembiayaan Bersih melalui Sistem Perbankan, Institusi Kewangan Pembangunan (IKP) dan Bon Korporat [XLS, 14K]
     
3 Sektor Luaran dan Penunjuk Makroeconomi  
     
3.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan [XLS, 14K]
3.1.1 Hasil Semasa Kerajaan Persekutuan [XLS, 14K]
3.1.2 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Objek [XLS, 14K]
3.1.3 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Fungsi [XLS, 14K]
3.1.4 Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Tempoh Baki Matang [XLS, 14K]
3.1.4a Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Tempoh Matang Asal (Format Terdahulu) [XLS, 14K]
3.1.5 Hutang Kerajaan Persekutuan yang Diterbitkan Dalam Negeri: Pengkelasan mengikut Pemilik [XLS, 14K]
3.1.5a Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Pemilik (Format Terdahulu) [XLS, 14K]
3.1.6 Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Matawang dan Tempoh Baki Matang [XLS, 14K]
3.1.6a Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Matawang dan Tempoh Baki Matang (Format Terdahulu) [XLS, 14K]
3.2 RENTAS - Pemegangan Asing bagi Sekuriti Hutang dan Sukuk [XLS, 14K]
3.3 Keluaran Dalam Negara Kasar Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Malar 2010 (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.3a Keluaran Dalam Negara Kasar Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Malar 2005 (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.3.1 Pendapatan Negara Kasar (PNK) Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Tetap (2010=100) dan Harga Semasa [XLS, 14K]
3.3.1a Pendapatan Negara Kasar (PNK) Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Tetap (2005=100) dan Harga Semasa [XLS, 14K]
3.4 Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010 (Perubahan Tahunana) [XLS, 14K]
3.4a Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2005 (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.4.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010 [XLS, 14K]
3.4.1a Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2005 [XLS, 14K]
3.4.2 Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Semasa [XLS, 14K]
3.5 Penunjuk Ekonomi Terpilih [XLS, 14K]
3.5.1 Indeks Pengeluaran Perindustrian (2010=100) [XLS, 14K]
3.5.1.1 Indeks Pengeluaran Perindustrian (2010=100) (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.5.2 Nilai Ditambah oleh Perusahaan Perkilangan [XLS, 14K]
3.5.3 Pengeluaran Barangan Perkilangan Terpilih [XLS, 14K]
3.5.4 Pengeluaran Komoditi Utama Pertanian dan Perlombongan [XLS, 14K]
3.5.5 Penunjuk Sektor Pembinaan [XLS, 14K]
3.5.5a Penunjuk Sektor Pembinaan (format terdahulu) [XLS, 14K]
3.5.6 Penunjuk Penggunaan Swasta [XLS, 14K]
3.5.7 Penunjuk Pelaburan Swasta [XLS, 14K]
3.5.8 Indeks Harga Pengguna [XLS, 14K]
3.5.9 Penunjuk Harga Pengguna [XLS, 14K]
3.5.10 Penunjuk Harga Pengeluar [XLS, 14K]
3.5.11 Penunjuk Harga Rumah [XLS, 14K]
3.5.12 Penunjuk Pasaran Buruh [XLS, 14K]
3.5.12a Penunjuk Pasaran Pekerja bagi Sektor Perkhidmatan Kewangan [XLS, 14K]
3.5.13 Malaysia: Luas Kawasan Tanaman Terpilih [XLS, 14K]
3.5.14 Statistik Terpilih bagi Cek Tak Laku, Cek Telah Dijelaskan dan Kebankrapan [XLS, 14K]
3.6 Imbangan Pembayaran (BPM6) [XLS, 14K]
3.6a Imbangan Pembayaran (BPM5) [XLS, 14K]
3.6.1 Imbangan Pembayaran (Butiran Terperinci, BPM6) [XLS, 14K]
3.6.1.1 Imbangan Pembayaran (bersih) [XLS, 14K]
3.6.2 Perdagangan Luar Negeri [XLS, 14K]
3.6.3 Haluan Perdagangan Luar Negeri (format baru) [XLS, 14K]
3.6.4 Eksport Kasar Barangan Perkilangan [XLS, 14K]
3.6.4.1 Eksport Kasar Barangan Perkilangan (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.6.5 Eksport Kasar bagi Komoditi Utama Pertanian dan Perlombongan [XLS, 14K]
3.6.6 Harga Purata bagi Komoditi Terpilih [XLS, 14K]
3.6.7 Import Kasar mengikut Fungsi Ekonomi [XLS, 14K]
3.6.8 Import mengikut Penggunaan Akhir [XLS, 14K]
3.6.9 Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Negara [XLS, 14K]
3.6.9a Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.10 Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.10a Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.11 Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Negara [XLS, 14K]
3.6.11a Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.12 Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.12a Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.13 Pelaburan Portfolio Bersih Mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.14 Kedudukan Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.14a Kedudukan Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.15 Kedudukan Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.15a Kedudukan Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.16 Kedudukan Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.16a Kedudukan Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.17 Kedudukan Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.17a Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.18 Kedudukan Pelaburan Antarabangsa [XLS, 14K]
3.7 Hutang Luar Negeri (Definisi Semula) [XLS, 14K]
3.7a Hutang Luar Negeri (Definisi Terdahulu) [XLS, 14K]
3.8 Rizab Luar Negeri [XLS, 14K]
     
4 Insurans dan Takaful  
     
4.1 Kumpulan Wang Insurans Hayat/Am dan Takaful Keluarga/Am: Penyata Aset (dialihkan dari jadual asal 1.8) [XLS, 14K]
4.2 Insurans: Aset dan Liabiliti Penanggung Insurans Ditubuhkan di Malaysia [XLS, 14K]
4.3 Takaful: Aset dan Liabiliti Pengendali Takaful Ditubuhkan di Malaysia [XLS, 14K]
4.4 Insurans: Nisbah Kecukupan Modal [XLS, 14K]
4.6 Insurans Hayat: Perniagaan Baharu dan Perniagaan Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.1 Insurans Hayat: Bilangan Polisi Perniagaan Baharu Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.2 Insurans Hayat: Bilangan Polisi Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.3 Insurans Hayat: Bilangan Polisi Ditamatkan Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.4 Insurans Hayat: Agihan Premium Perniagaan Baharu Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.5 Insurans Hayat: Agihan Premium Tahunan Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.6 Insurans Hayat: Agihan Nilai Diinsuranskan Baharu Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.7 Insurans Hayat: Agihan Nilai Diinsuranskan Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.8 Insurans Hayat: Penamatan Premium Tahunan Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.9 Insurans Hayat: Penamatan Nilai Diinsuranskan Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.a Insurans Hayat: Pendapatan dan Perbelanjaan [XLS, 14K]
4.6.b Insurans Hayat: Aset Kumpulan Wang Insurans Hayat [XLS, 14K]
4.7 Insurans Am: Pendapatan Premium [XLS, 14K]
4.7.1 Insurans Am: Agihan Premium Langsung Kasar [XLS, 14K]
4.7.2 Insurans Am: Agihan Premium Bersih [XLS, 14K]
4.7.3 Insurans Am: Nisbah Bendungan Bersih Penanggung Insurans Langsung dan Penanggung Insurans Semula Profesional yang Digabungkan [XLS, 14K]
4.7.4 Insurans Am: Nisbah Bendungan Bersih Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.7.5 Insurans Am: Nisbah Bendungan Bersih Penanggung Insurans Semula Profesional [XLS, 14K]
4.7.6 Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula Premium yang Disidkan dan Diretrosidkan ke Luar Negeri [XLS, 14K]
4.7.7 Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula bagi Insurans Semula dan Tuntutan Retrosisen Diperoleh Semula dari Luar Negeri [XLS, 14K]
4.7.8 Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula bagi Insurans Semula dan Komisen Keuntungan Diterima dari Luar Negeri [XLS, 14K]
4.7.9 Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula Bersih [XLS, 14K]
4.7.10 Insurans Am: Nisbah Tuntutan [XLS, 14K]
4.7.11 Insurans Am: Premium Insurans Semula Diterima Penanggung Insurans Semula Am Professional [XLS, 14K]
4.7.12 Insurans Am: Premium Bersih Penanggung Insurans Semula Am Professional [XLS, 14K]
4.7.13 Insurans Am: Nisbah Tuntutan Penanggung Insurans Semula Am Professional [XLS, 14K]
4.7.14 Insurans Am: Pendapatan Premium Diperoleh [XLS, 14K]
4.7.15 Insurans Am: Tuntutan Kasar Dibayar bagi Perniagaan Langsung [XLS, 14K]
4.7.16 Insurans Am: Tuntutan Kasar Dibayar bagi Insurans Semula Diterima [XLS, 14K]
4.7.17 Insurans Am: Tuntutan Diperoleh Semula daripada Penanggung Insurans Berlesen/Luar Pesisir [XLS, 14K]
4.7.18 Insurans Am: Tuntutan Diperoleh Semula daripada Penanggung Insurans Asing [XLS, 14K]
4.7.19 Insurans Am: Tuntutan Bersih Dibayar [XLS, 14K]
4.7.20 Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.7.a Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.7.b Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.7.c Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.8 Takaful Keluarga: Perniagaan Baharu dan Perniagaan Berkuat Kuasa [XLS, 14K]
4.8.1 Takaful Keluarga: Bilangan Sijil bagi Perniagaan Baharu mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.2 Takaful Keluarga: Jumlah Penyertaan bagi Perniagaan Baharu mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.3 Takaful Keluarga: Caruman bagi Perniagaan Baharu mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.4 Takaful Keluarga: Agihan Caruman Perniagaan Baharu Mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.5 Takaful Keluarga: Bilangan Sijil bagi Perniagaan Berkuat kuasa mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.6 Takaful Keluarga: Jumlah Penyertaan bagi Perniagaan Berkuat kuasa mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.7 Takaful Keluarga: Caruman Tahunan Perniagaan Berkuat kuasa mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.8 Takaful Keluarga: Bilangan Sijil Ditamatkan [XLS, 14K]
4.8.9 Takaful Keluarga: Jumlah Penyertaan Ditamatkan [XLS, 14K]
4.8.10 Takaful Keluarga: Caruman Tahunan Penamatan mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.a Takaful Keluarga: Pendapatan dah Perbelanjaan [XLS, 14K]
4.8.b Takaful Keluarga: Aset Kumpulan Takaful Keluarga [XLS, 14K]
4.8.c Takaful Keluarga: Keputusan Penilaian [XLS, 14K]
4.9 Takaful Am: Agihan Caruman Kasar [XLS, 14K]
4.9.1 Takaful Am: Agihan Caruman Bersih [XLS, 14K]
4.9.2 Takaful Am: Nisbah Bendungan [XLS, 14K]
4.9.3 Takaful Am: Tuntutan Kasar Dibayar [XLS, 14K]
4.9.4 Takaful Am: Tuntutan Bersih Dibayar [XLS, 14K]
4.9.5 Takaful Am: Nisbah Tuntutan [XLS, 14K]
4.9.6 Takaful Am: Pendapatan Caruman Terperoleh [XLS, 14K]
4.9.7 Takaful Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.9.a Takaful Am: Keputusan Pengunderaitan dan Kendalian [XLS, 14K]
4.9.b Takaful Am: Aset Kumpulan Takaful Am [XLS, 14K]
4.9.c Takaful Am: Rizab Teknikal [XLS, 14K]
     
5 Lain- lain Penunjuk  
     
5.1 Senarai Institusi Perbankan [XLS, 14K]
5.2 Syarikat Pemajakan dan Pemfaktoran: Penyata Aset dan Tanggungan [XLS, 14K]
5.3 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja [XLS, 14K]
     
6. Glosari [PDF, 51K]