Cetak       Kongsi


Money Services Business

Perundangan & Garis Panduan

Akta

  • Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (Akta 731) [ English ] [ Bahasa Melayu ]
  • Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (Akta 613)
 
Peraturan-Peraturan

Garis Panduan