Cetak       Kongsi


Financial Institutions

Kenanga Investment Bank Berhad

 

General Information

Alamat HQ: Level 17, Kenanga Tower
237, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Telefon: 03 - 2172 2888
Faksimili: 03 - 2172 2999
Laman Web: www.kenanga.com.my
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Complaint Unit
Hubungi: Khoo Mei Fang
Alamat: -
Telefon: 03 - 2089 2888 ext 1576
Faksimili: 03 - 2089 2801
Emel: complaints@kenanga.com.my