Cetak       Kongsi


Development Financial Institutions

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)

 

General Information

Alamat HQ: Menara Kembar Bank Rakyat, No.33, Jalan Rakyat, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia
Telefon: 1-300-80-5454
Faksimili: +603 -2264 7272
Laman Web: www.bankrakyat.com.my
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Complaint Management Unit, Service Level Management, Bank Rakyat
Hubungi: Azrin Binti Dahlan/Rosmina Abdul Rafar
Alamat:

Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Travers, 50470 Kuala Lumpur

Telefon: 1-300-80-5454
Faksimili: -
Emel: aduan@bankrakyat.com.my