Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

Chubb Insurance Malaysia Berhad

 

General Information

Alamat HQ: Wisma Chubb, 38 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2058 3000
Faksimili: +603 2058 3333
Laman Web: www.chubb.com/my
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Customer Complaints Unit
Hubungi: Rishidran Mathialagan
Alamat: Wisma Chubb, 38 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Telefon: 1800-88-3226
Faksimili: +603 2058 3088
Emel: Inquiries.MY@Chubb.com