Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

Tokio Marine Insurance (Malaysia) Berhad

 

General Information

Alamat HQ: 29 - 31 Floor, Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2026 9808
Faksimili: +603 2026 9708
Laman Web: www.tokiomarine.com
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Customer Engagement Centre
Hubungi: Pamela Choo / Ramla Shaul Ahmeed
Alamat: 29 - 31st Floors, Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2026 9808: Pamela Choo (Ext 8164) / Ramla Shaul Ahmeed (Ext 3014)
Faksimili: +603 2026 8867
Emel:  letusknow@tokiomarine.com.my