Cetak       Kongsi


Islamic Banks : Perbankan Islam

Bank Islam Malaysia Berhad

 

General Information

Alamat HQ: 32nd Floor, Menara Bank Islam, No.22, Jalan Perak 50450 Kuala Lumpur.
Telefon: +60 3 2088 8000
Faksimili: +60 3 2088 8028
Laman Web: www.bankislam.com.my
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Customer Care
Hubungi: Encik Abdul Majid Abdul Kadir
Alamat: Level 17, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur.
Telefon: +60 3 2690 0961 / 0962/ 0963
Faksimili: +60 3 2782 1337
Emel: customercare@bankislam.com.my
   

Peserta Program SME

Nama Jabatan: Commercial Banking Group
Alamat: 23rd Floor, Menara Bank Islam, No.22, Jalan Perak, 50450, Kuala Lumpur.
Telefon: +60 3 2726 7888
Faksimili: +60 3 2726 7818