Cetak       Kongsi


Islamic Banks : Perbankan Islam

Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad

 

General Information

Alamat HQ: Level 26, Menara Prestige, 1, Jalan Pinang, P.O. Box 10103, 50450 Kuala Lumpur.
Telefon: +603 2168 0000
Faksimili: +603 2168 0001
Laman Web: www.kfh.com.my
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Contact Centre, Retail & Consumer Banking
Hubungi: Idawanie Shapeen
Alamat:
Telefon: +603 2168 0432
Faksimili: +60 3 2168 0001
Emel: idawanie.shapeen@kfh.com.my
   

Peserta Program SME

Nama Jabatan: Commercial Banking (SME)
Alamat: Level 26, Menara Prestige, 1, Jalan Pinang, P.O. Box 10103, 50450 Kuala Lumpur.
Telefon: +603 2168 0000
Faksimili: +603 2168 0001