Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 446,367,912,830 *
Kertas Kerajaan Malaysia 10,468,061,415
Deposit dengan Institusi Kewangan 3,754,475,000
Pinjaman dan Pendahuluan 16,373,761,577
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,165,821,581
Aset-aset Lain 13,786,346,481
494,916,378,884
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 176,241,268,086
Mata Wang dalam Edaran 127,355,639,883
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
130,388,355,656
          Kerajaan Persekutuan
19,240,553,531
          Lain-lain
16,228,599,983
Kertas Bank Negara 12,690,593,659
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,930,718,233
Liabiliti-liabiliti Lain 4,740,649,853
494,916,378,884
 
* Rizab Antarabangsa pada 30 Julai 2020 bersamaan dengan USD104.2 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 Ogos 2020
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
30 Julai 2020
USD billion
Total Gross International Reserves 104.2
Rizab Mata Wang Asing 97.2
Kedudukan Rizab IMF 1.3
SDR 1.1
Emas 2.2
Lain-lain Aset Rizab 2.4