Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 444,053,878,656 *
Kertas Kerajaan Malaysia 10,036,179,090
Deposit dengan Institusi Kewangan 5,751,873,500
Pinjaman dan Pendahuluan 7,792,508,041
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,162,006,222
Aset-aset Lain 14,898,878,494
486,695,324,003
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 163,805,848,333
Mata Wang dalam Edaran 125,414,401,577
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
152,912,116,861
          Kerajaan Persekutuan
2,159,501,469
          Lain-lain
15,699,707,632
Kertas Bank Negara 16,500,639,386
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,872,474,633
Liabiliti-liabiliti Lain 2,230,634,112
486,695,324,003
 
Rizab Antarabangsa pada 15 Mei 2020 bersamaan dengan USD102.6 bilion.
 
KUALA LUMPUR
22 Mei 2020
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
15 Mei 2020
USD billion
Total Gross International Reserves 102.6
Rizab Mata Wang Asing 95.1
Kedudukan Rizab IMF 1.2
SDR 1.1
Emas 2.0
Lain-lain Aset Rizab 3.2