Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 437,216,214,900 *
Kertas Kerajaan Malaysia 10,988,219,240
Deposit dengan Institusi Kewangan 6,584,345,897
Pinjaman dan Pendahuluan 17,154,392,933
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,165,821,251
Aset-aset Lain 14,557,086,523
490,666,080,744
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 172,470,738,985
Mata Wang dalam Edaran 126,289,102,965
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
143,719,981,156
          Kerajaan Persekutuan
8,978,004,134
          Lain-lain
12,646,291,443
Kertas Bank Negara 14,920,812,221
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,858,648,390
Liabiliti-liabiliti Lain 3,682,501,450
490,666,080,744
 
* Rizab Antarabangsa pada 15 Oktober 2020 bersamaan dengan USD105.2 bilion.
 
KUALA LUMPUR
22 Oktober 2020
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
15 Oktober 2020
USD billion
Total Gross International Reserves 105.2
Rizab Mata Wang Asing 96.0
Kedudukan Rizab IMF 1.4
SDR 1.2
Emas 2.3
Lain-lain Aset Rizab 4.3