Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 410,215,833,558 *
Kertas Kerajaan Malaysia 1,877,115,733
Deposit dengan Institusi Kewangan 1,237,054,430
Pinjaman dan Pendahuluan 7,085,933,868
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,550
Aset-aset Lain 16,684,170,035
439,214,041,174
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 128,516,531,357
Mata Wang dalam Edaran 94,258,134,196
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
161,283,130,057
          Kerajaan Persekutuan
4,766,314,084
          Lain-lain
609,466,933
Kertas Bank Negara 23,707,786,614
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,009,059,759
Liabiliti-liabiliti Lain 17,963,618,174
439,214,041,174
 
Rizab Antarabangsa pada 15 Februari 2016 bersamaan dengan USD 95.6 bilion.
 
KUALA LUMPUR
22 Februari 2016
DR. ZETI AKHTAR AZIZ
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
15 Februari 2016
USD billion
Total Gross International Reserves 95.6
Rizab Mata Wang Asing 87.0
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.8
Emas 1.3
Lain-lain Aset Rizab 4.7