Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 426,275,491,924 *
Kertas Kerajaan Malaysia 1,978,511,869
Deposit dengan Institusi Kewangan 1,859,383,491
Pinjaman dan Pendahuluan 7,067,026,532
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,161,948,573
Aset-aset Lain 9,607,633,721
450,949,996,110
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 144,339,907,821
Mata Wang dalam Edaran 118,753,595,014
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
145,612,840,914
          Kerajaan Persekutuan
10,261,328,347
          Lain-lain
1,223,343,412
Kertas Bank Negara 19,834,134,236
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,619,069,808
Liabiliti-liabiliti Lain 3,205,776,558
450,949,996,110
 
* Rizab Antarabangsa pada 31 Januari 2020 bersamaan dengan USD104.2 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 Februari 2020
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
31 Januari 2020
USD billion
Total Gross International Reserves 104.2
Rizab Mata Wang Asing 97.7
Kedudukan Rizab IMF 1.1
SDR 1.1
Emas 1.9
Lain-lain Aset Rizab 2.4