LIHAT LAGI

Perkembangan Terkini

Perkembangan terkini dari Bank

Makluman Penting untuk Orang Ramai yang Berkunjung ke BNM LINK  (18 Feb 2020)

Berikutan kekhuatiran masyarakat berhubung dengan keadaan kesihatan awam yang sedang berlaku, orang ramai boleh mengemukakan pertanyaan dan aduan melalui borang web.

Selanjutnya 

Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Keempat 2019  (12 Feb 2020)

Ekonomi Malaysia meningkat 3.6% pada suku keempat 2019.

Selanjutnya 

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Januari 2020  (07 Feb 2020)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD104.2 bilion pada 31 Januari 2020. 

Selanjutnya 

Rangka Kerja Bank Domestik yang Penting Dari Segi Sistemik (D-SIB)  (07 Feb 2020)

D-SIB merujuk bank-bank yang berpotensi menyebabkan gangguan yang besar terhadap sistem kewangan domestik dan ekonomi secara lebih meluas jika mereka mengalami kesusahan atau kegagalan.

Selanjutnya 

Pembaharuan Pengaturan Swap KRW/MYR Bank of Korea dengan Bank Negara Malaysia  (03 Feb 2020)

Bank of Korea dan Bank Negara Malaysia hari ini memeterai perjanjian untuk memperbaharui pengaturan swap KRW/MYR dua hala.

Selanjutnya 

Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan Disember 2019  (31 Jan 2020)

Penerbitan bulanan ini mengandungi laporan ‘Sorotan Bulanan’ yang memaparkan isu penting mengenai perkembangan ekonomi dan kewangan dalam negeri bagi bulan tersebut serta penyiaran data bulanan meliputi bidang seperti kunci kira-kira disatukan (consolidated balance sheet) sistem perbankan, pasaran kewangan, insurans dan takaful, sektor luaran dan penunjuk makroekonomi Malaysia yang lain.

Selanjutnya 

Pemakluman Terperinci Rizab Antarabangsa pada Akhir Bulan Disember 2019  (31 Jan 2020)

Mengikut format Special Data Dissemination Standard (SDDS) Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF), butiran terperinci rizab antarabangsa memberikan maklumat akan datang mengenai saiz, komposisi dan kebolehgunaan rizab, dan aset mata wang asing lain, serta jangkaan dan prospek aliran masuk dan keluar pertukaran asing bagi Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia untuk tempoh 12 bulan akan datang.

Selanjutnya 

Keputusan Mesyuarat Majlis Penasihat Shariah (MPS) ke-194 dan ke-195  (20 Dis 2019)

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 dan mesyuarat ke-195 bertarikh 31 Julai 2019 telah memutuskan bahawa struktur semasa produk ar-rahnu yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam (IKI) berasaskan gabungan kontrak qard (pinjaman), rahn (cagaran), wadi`ah (simpanan) dan ujrah (upahsimpan) tidak memenuhi keperluan Syariah yang ditetapkan dalam Dokumen Polisi (PD) Rahn.

Selanjutnya 

Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Pengendali Perniagaan Perkhidmatan Wang Haram di Johor  (06 Dis 2019)

Pada 4 Disember 2019, Bank Negara Malaysia (BNM) dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia telah membuat serbuan terhadap lima premis di Johor kerana menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen di bawah seksyen 7(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (MSBA).

Selanjutnya 

Paparan Utama

Kandungan disarankan sebagai rujukan

Layari Laman Sesawang Baharu Housingwatch

Layari laman sesawang mikro Housingwatch ini bertujuan memberikan maklumat tepat pada masanya tentang faktor-faktor penting yang mempengaruhi permintaan dan bekalan rumah di Malaysia, bagi membolehkan keputusan dan perbincangan umum dalam isu ini d

Selanjutnya

Kumpulan Penggerak Teknologi Kewangan

Kumpulan Penggerak Teknologi Kewangan (Financial Technology Enabler Group, FTEG) ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan Jun 2016 untuk menyokong usaha-usaha inovasi yang akan meningkatkan mutu, kecekapan dan akses kepada perkhidmatan kewangan di

Selanjutnya

Pembiayaan Mikro

Skim pembiayaan mikro yang mampan, iaitu institusi kewangan yang menyertai skim ini menawarkan produk pembiayaan mikro yang mudah dan pantas kepada perusahaan mikro yang memiliki perniagaan berdaya maju.

Selanjutnya

Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia

Lokasi santai dan interaktif untuk mengetahui kepentingan numismatik, ekonomi, perbankan Islam dan perancangan kewangan.

Selanjutnya

AML/CFT

Ketahui lebih lanjut mengenai Pengubahan Wang Haram & Pembiayaan Keganasan

Selanjutnya

Ringgit

Buletin RINGGIT merupakan penerbitan usaha bersama antara FOMCA dengan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini memberikan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu kewangan.

Selanjutnya