Image

Langkah BNM untuk Menangani Impak COVID-19

Dalam suasana yang terus mencabar sebahagian peminjam, Bank Negara Malaysia dan industri kewangan Malaysia beriltizam untuk membantu individu dan perniagaan yang berdaya maju yang terkesan oleh pandemik COVID-19, demi menyokong pemulihan ekonomi dan memelihara kesejahteraan sumber pendapatan rakyat Malaysia.

graphical divider

1. Dana BNM untuk PKS

Bank Negara Malaysia telah menyediakan kemudahan pembiayaan tambahan atau yang ditambah baik bagi memberikan bantuan dan menyokong pemulihan PKS.
Pilih dana mengikut keperluan perniagaan anda.

KEMAS KINI

Kemudahan Bantuan dan Pemulihan Bersasar (TRRF)

Kemudahan pinjaman bernilai RM4 bilion ini akan ditambah kepada RM6 bilion bagi membantu PKS dalam sektor perkhidmatan. Kemudahan ini ditawarkan pada kadar sehingga 3.5% setahun dan boleh diperoleh melalui institusi kewangan peserta, dengan perlindungan jaminan oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP) atau Credit Guarantee Corporation (CGC).

Kemudahan ini tersedia sehingga 31 Disember 2021 atau setelah peruntukan digunakan sepenuhnya (mana-mana yang lebih awal).

Kemudahan Teknologi Tinggi - Aspirasi Pelaburan Nasional (HTF-NIA)

Kemudahan bernilai RM1 bilion ini bertujuan untuk membantu PKS berteknologi tinggi dan berorientasikan inovasi yang terjejas untuk pulih dan menggiatkan semula kapasiti inovasi negara. Kemudahan ini ditawarkan pada kadar faedah pembiayaan sehingga 3.5% setahun untuk pembiayaan tanpa jaminan atau sehingga 5% setahun termasuk fi jaminan (dengan perlindungan jaminan daripada Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC).

Kemudahan ini tersedia sehingga 31 Disember 2021 atau setelah peruntukan digunakan sepenuhnya (mana yang lebih awal).

Kemudahan Automasi dan Digital PKS (ADF)

Kemudahan bernilai RM1 bilion ini bertujuan memberi insentif kepada PKS untuk mengautomasikan proses dan mendigitalkan operasi untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Kadar pembiayaan adalah hingga 4% setahun, termasuk yuran jaminan. Perlindungan jaminan disediakan oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP).

Kemudahan ini disediakan hingga 31 Disember 2021 atau setelah peruntukan digunakan sepenuhnya, mana yang lebih awal.

Kemudahan Perusahaan Mikro (MEF)

Kemudahan ini akan dinaikkan nilainya daripada RM300 juta kepada RM410 juta dengan baki peruntukan yang tersedia sebanyak RM200 juta untuk menyokong perusahaan mikro termasuk pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dan pekerja yang bekerja sendiri. Kemudahan ini adalah untuk modal kerja dan perbelanjaan modal.

Kemudahan untuk Semua Sektor Ekonomi (AES)

Kemudahan ini bagi meningkatkan akses PKS kepada pembiayaan dan untuk menyokong pertumbuhan.

Kemudahan Pertanian Pemakanan (AF)

Kemudahan ini bagi meningkatkan pengeluaran makanan untuk Malaysia dan dieksport.

Kemudahan Bantuan Bencana 2021

Kemudahan ini ditubuhkan untuk mengurangkan beban kewangan dan membantu memulihkan operasi perniagaan PKS yang terjejas akibat banjir baru-baru ini di daerah yang dikenal pasti oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara sebagai kawasan bencana banjir.

Pembiayaan Pelancongan PENJANA

Pembiayaan Pelancongan PENJANA dibentuk bagi membantu perniagaan di sektor pelancongan yang terjejas

Kerajaan telah membentuk dana khusus di bawah inisiatif PENJANA untuk perniagaan di sektor pelancongan yang masih terjejas oleh pandemik. Permohonan untuk dana ini kini dibuka.

divider graphic

2. Pakej Bantuan Bayaran Balik Pinjaman

Bank-bank komited dan bersedia untuk membantu individu dan PKS, termasuk perusahaan mikro, yang terjejas oleh Perintah Kawalan Pergerakan melalui pakej Bantuan Bayaran Balik Pinjaman terkini.

Bagi mendapatkan Bantuan Bayaran Balik Pinjaman ini, peminjam perlu menghubungi bank masing-masing dan membuat pilihan yang dikehendaki.

Maklumat lanjut boleh didapati melalui laman Pakej Bantuan Bayaran Balik Pinjaman.

divider graphic

3. Inisiatif Lain untuk Individu dan PKS

Maklumat lanjut tentang inisiatif ini, mana-mana yang relevan, akan dimaklumkan oleh persatuan perbankan dan insurans masing-masing.

AKAN DATANG

Program iTEKAD, yang dilancarkan pada bulan Mei 2020, menggabungkan instrumen kewangan sosial seperti zakat, sedekah dan wakaf dengan pemberian pembiayaan mikro, latihan secara berstruktur dan bimbingan untuk memperkasa usahawan mikro daripada segmen B40 supaya dapat menjana pendapatan yang berterusan dan membina daya tahan kewangan.

Sejajar dengan peningkatan peruntukan untuk MEF, program iTEKAD akan turut diluaskan dengan penyertaan lebih banyak institusi kewangan Islam melalui kerjasama rangkaian rakan pelaksana dan rakan negeri yang lebih meluas dalam program ini pada tahun ini.

AKAN DATANG

Bantuan kewangan akan disediakan oleh Kerajaan untuk golongan B40 dalam bentuk baucar bagi pembelian perlindungan insurans dan takaful di bawah skim Perlindungan Tenang daripada syarikat insurans dan pengendali takaful berlesen. Baucar bantuan kewangan sebanyak RM50 akan diberikan kepada golongan B40 yang layak bagi membantu mereka membeli produk Perlindungan Tenang.

Produk Perlindungan Tenang merupakan produk yang diluluskan oleh BNM bagi memenuhi keperluan segmen masyarakat yang kurang mendapat perkhidmatan. Produk ini mesti memenuhi kriteria yang ketat terhadap kemampuan dan nilai pelanggan, dengan pengecualian yang minimum bagi memudahkan tuntutan dan memastikan perlindungan yang bermakna, terutamanya untuk golongan berpendapatan rendah. Produk tersebut merangkumi perlindungan takaful hayat dan kemalangan diri.

Untuk maklumat lanjut tentang produk Perlindungan Tenang dan untuk mendapatkan senarai penyedia yang mengambil bahagian, orang ramai boleh merujuk:

Langkah membabitkan penangguhan premium insurans hayat/sumbangan takaful keluarga, fleksibiliti untuk mengekalkan/menghidupkan semula polisi, fleksibiliti untuk melengkapkan premium insurans am/sumbangan takaful, dan pencepatan proses tuntutan sehingga 30 Jun 2021.

divider graphic

Penstrukturan & Penjadualan Semula (R&R) Pinjaman: Rancang dan Bertindak Awal

Peminjam tidak perlu menunggu sehingga tamatnya moratorium untuk menghubungi bank mereka bagi mendapatkan bantuan. Rancang dan bertindak sekarang untuk manfaat terbaik.

divider graphic

Tip untuk PKS

Koleksi video pendek yang diambil daripada webinar yang dianjurkan BNM

divider graphic
arrow-up icon